tandl

Tandis

Startsidan – klicka här!

BLA-tiff

 

Prislista Tdl. Bengt Lindell

 

Under uppdatering…                                            Info om den nya tandvårdsförsäkringen,

 

Åtgärds -kod

Åtgärdsbenämning

Referenspris

2011-09-01

Högsta pris

Tandläkare

Bengt Lindell

Undersökning, riskbedömning, hälsofrämjande åtgärder

101

Basundersökning och diagnostik, tandläkare

102

Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist

103

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare

104

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, tandläkare

105

Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist

106

Specialistutredning

121

Röntgenundersökning av enskild tand

122

Röntgenundersökning Delstatus Flera röntgenbilder ex BW

123

Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan (en gång per beh-period)

124

Panoramaröntgen

125

Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys Extraoral

126

Röntgenundersökning omfattande helstatus + opg

141

Studiemodell, för behandlingsplanering

161

Salivsekretionsmätning

162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

163

Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)

191

Konsultationsåtgärd för spec i oral diologi

201

Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

202

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd

203

Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning

204

Profylaxskena, per skena

Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder

301

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling

302

Sjukdomsbehandlande åtgärder

303

Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling

311

Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)

321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

341

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning

342

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning

Kirurgiska åtgärder

401

Tanduttagning, en tand

402

Tanduttagning, en tand, komplicerad

403

Tanduttagning tillkommande enkel

404

Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

Kirurgiska åtgärder vid implantatprotetik

420

Implantat per styck

 

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur

 

422

Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik

 

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle

 

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik

 

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer

 

426

Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik

 

427

Benaugmentation med egen benvävnad

 

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial

 

429

Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur

 

430

Peri-operativ kirurgi vid implantat

 

435

Avlägsnande av ett implantat

 

436

Avlägsnande av implantat, enkel

 

Parodontalkirurgiska åtgärder

 

441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat

 

442

Kirurgisk behandling av parodontit

 

443

Kirurgisk behandling av peri-implantit

 

444

Operation omfattande parodontit

 

445

Operation omfattande periimplantit

 

491

Kompletteringsåtgärd för specialist oral kirurg, per behandlingstillfälle

 

492

Kompletteringsåtgärd för specialist parodontologi, per behandlingstillfälle

 

Rotfyllningsåtgärder

 

501

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

 

502

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

 

503

Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

 

504

Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

 

521

Akut endodontisk behandling

 

522

Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi

 

523

Stiftborttagning

 

541

Rotspetsoperation

 

Bettfysiologiska åtgärder

 

604

Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena

 

605

Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena

 

691

Kompletteringsåtgärd för specialist

 

Reparativa åtgärder

 

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

 

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

 

703

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

 

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

 

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

 

706

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

 

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

 

708

Stiftförankring vid fyllningsterapi

 

Protetiska åtgärder

 

801

Laboratorieframställd krona exklusive viss

mtrl t.ex. ädelmetall

 

802

Laboratorieframställd pelare med intraradi-

kulärt stift. Exkl. mtrl

 

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

 

804

Hängande broled, per led

 

805

Emaljretinerad konstruktion, per stöd

 

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

 

807

Semipermanent krona/bro, per led

 

808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

 

809

Långtidstemporär krona el. hänhande led, per led.

 

Reparativa åtgärder, tandburen protetik

 

811

Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.

 

812

Broreparation 1

 

813

Broreparation 2

 

814

Broreparation 3

 

815

Sadelkrona

 

Avtagbar protetik

 

821

Protestand, per styck

 

822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

 

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

 

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

 

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

 

826

Attachments, per styck, material

 

827

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

 

828

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

 

829

Immediatprotes

 

Reparation avtagbar protes

 

831

Justering av avtagbar protes

 

832

Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand

 

833

Rebasering av protes

 

834

Lagning av protes där teknikerinsats krävs

 

835

Rebasering och lagning av protes

 

836

Komplicerad lagning av protes, svets

 

837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

 

838

Rebasering av pariell protes, immediat

 

839

Inmontering av förankringselement

 

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

 

Protetiska åtgärder vid implantatbehandling

 

852

Implantatförankrad krona

 

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

 

861

Bro överkäke,4 fixturer

 

862

Bro överkäke,5 fixturer

 

863

Bro överkäke,6 fixturer

 

864

Suprakonstruktion för implantat, överkäke

 

865

Implantatförankrad bro u-käke, 4 fixturer

 

867

Suprakonstruktion för implantat, underkäke

 

871

Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer

 

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke,

 

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke,

 

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer

 

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer

 

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer

 

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive

 

878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

 

Reparation av implantat och implantatretinerad protetik

 

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

 

882

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

 

883

Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats

 

884

Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur

 

886

Distans inklusive centrumskruv, per styck

 

888

Fästskruv, per styck

 

889

Centrumskruv, per styck

 

890

Implantatförankrad krona, bef.distans

 

Tandreglering

 

901

En käke, enkel behandling högst 1 år

 

902

En käke, okomplicerad behandling 1-1,5 år

 

903

En käke, normal behandling 1,5 - 2 år

 

904

En käke, komplicerad behandling 3 år

 

905

Två käkar, enkel behandling högst 1 år

 

906

Två käkar okomplicerad behandling 1-1,5 år

 

907

Två käkar, normal behandling

 

908

Två käkar, komplicerad behandling

 

001

Uteblivande vuxna 20 min

 

002

Uteblivande vuxna 30 min

 

003

Uteblivande vuxna 60 min

 

005

Materialkostnad ädelmetall + övrigt

 

006

Övrig behandling tidsdebiterad allmän tandvård

 

007

Blekning av tänder en käke inkl. gelsked och blekmedel

 

008

Blekning av tänder bägge käkarna inkl. gelskedar och blekmedel

 

009

Tandsmycke, fastsättning

 

010

Intyg, ringa omfattning

 

011

Intyg, omfattande

 

012

Snarkskena

 

013

Tandskydd

 

014

Bettslipning

 

 

Övrigt

 

 

Tillägg vid helgjour och kväll efter 18 00

-

50% tillägg

 

 

Morgoninbokning före

08 00 efter överenskommelse

-

Högst 30% tillägg

 

 

 

Garantier och ytterligare avtal enligt svensk lagstiftning

Ytterligare garantier ges efter överenskommelse

 

Samtliga priser anges i svenska kronor

Betalning sker kontant eller efter överenskommelse per faktura