Tandis

Startsidan – klicka här!

 

 

Ny tandvårdsförsäkring 1 juli, 2008

Den 1 juli 2008 genomfördes en stor tandvårdsreform för vuxna. Detta innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget (ATB) är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre. Beloppet kan sparas högst två år. Syftet är att bidraget i första hand ska användas för undersökningar och förebyggande tandvård men kan också nyttjas för annan behandling.

Tandvårdsersättning
Den nya tandvårdsförsäkringen ger alla ett bättre skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om du som har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3 000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset.
Referenspriserna ska fungera som jämförelsepriser och ge dig vägledning om prissättningen i tandvården. Det är inte heller all tandvård som ersätts. Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.

Den nya försäkringen innebär också att du som patient kommer att ha möjlighet att få bättre information om din tandhälsa och kunna jämföra priser.

·        Du har alltid rätt till skriftliga prisuppgifter.

·        Försäkringskassan ska utveckla en prisjämförelsetjänst för tandvård på Internet som ska göra det enklare att jämföra kostnader mellan olika tandläkare.

·        Du ska vid undersökningar/behandlingsplaneringar få information om din tandhälsa genom s.k.undersökningsprotokoll och vid behov utförlig behandlingsplan skriftligt.

Tandvårdsförsäkringen innebär också långsiktiga förbättringar för dig som patient:

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida, www.forsakringskassan.se