Tandis

 

Om Bengt Lindell

 

 

 

 

 

En kort beskrivning av mig själv

Jag bestämde mig redan tidigt i barndomen (9 års ålder) för att bli tandläkare. Jag hade tandställning och en del problem i bettet och ville ha synpunkter på hur behandlingen skulle bli den bästa möjliga. Minns fortfarande att min tandläkare blev lite irriterad då jag själv med tång hade bockat till trådar på tandställningen i en vad hon tyckte fel riktning!

16 år, 1981, var jag klar tandläkare efter 5 år på Tandläkarhögskolan i Stockholm. Arbetsmarknaden var för tandläkare vid den tiden inte så gynnsam. Det gick inte att få några tjänster inom regionen och jag började istället som privattandläkare hos en kollega i Stockholm.
Sedan 1983 har jag bedrivit egen verksamhet i huvudsak inom Solna kommun. Från 1991 har praktiken legat intill Solna Centrum på Skytteholmsvägen 26.

Från och med augusti 2004 finns jag i större lokaler på Råsundavägen 173, Solna.

Jag utför samtliga behandlingsmoment inom tandläkarkonsten. Vid operationer och större tandregleringar samarbetar jag med närliggande specialistkliniker.

Jag bor själv i Solna och har tre barn (ungdomar) födda mellan 85-89.